SUDDEN ICE AND CRASHES IN A GERMAN MOTORWAY / GHEAȚĂ BRUSCĂ ȘI ACCIDENTE PE O AUTOSTRADĂ GERMANĂ

Sudden ice blocked the German motorway nr. 1 from Hamburg to Lübeck in a length of 15 km until last night. 26 cars, 3 big trucks and 2 smaller ones had crashed.

 

O gheață bruscă a blocat autostrada germană nr. 1 din Hamburg spre Lübeck, pe lungime de 15 km până noaptea trecută. 26 automobile, 3 camioane mari si 2 mai mici dintre ele au avut accidente.