MERKEL: „THE UK SHOULD SOON CLARIFY IN WHICH WAY IT WANTS TO SHAPE IN FUTURE THE RELATION TO TJE EU

Angela Merkel declared: „The United Kingdom should soon clarify in which way it wants to shape in future the relation to the European Union.” She added however: „Who gets access to the common market must accept basic freedoms like liberalness of persons.”

 

Angela Merkel a declarat: „Regatul Unit ar trebui să clarifice în curând în ce mod vrea să modeleze în viitor relația cu Uniunea Europeană.” Ea a adăugat totuși: „Cine are acces la piața comună trebuie să accepte libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de persoane.”