AN IMPORTANT BOOK OF MR ERNEST H. LATHAM: „DOSARUL DE SECURITATE AL UNUI DIPLOMAT AMERICAN” / O IMPORTANTĂ CARTE A DOMNULUI ERNEST H. LATHAM: ”DOSARUL DE SECURITATE AL UNUI DIPLOMAT AMERICAN”

On Thursday afternoon Ernest H. Latham Jr. presented his new book ,Dosarul de Securitate al unui diplomat American’ from 1979 to 1987. Before he came that time to Romania he had been in West-Berlin. Later he became professor at the Foreign Service Institute specialist for Moldova and Romania. It is very interesting to read now all former Romanian reports about that warm-hearted gentleman, especially after the Romanian spies became aware of his good intentions. This book as well others by Mr. Latham about former communist Romania give an impression of Romania’s history and culture and let us understand the present period.

Joi după-amiază, Ernest H. Latham Jr. a prezentat noua sa carte, „Dosarul de Securitate al unui diplomat american”, din 1979 până în 1987. Înainte de a veni în acel moment în România, se afla în West-Berlin. Mai tarziu a devenit profesor la Institutului pentru Seviciile Externe, specializareaMoldova si Romania. Este foarte interesant să citim toate rapoartele românești din acea perioadă despre acel domn blând și cu inima caldă, mai ales după ce spionii români au devenit conștienți de bunele lui intenții. Această carte, precum și altele ale domnului Latham despre fosta Românie comunistă dau o imagine despre istoria și cultura României și ne permiteți să înțelegem perioada actuală