ILLEGAL REFUGEES SENT BACK FROM GREECE TO TURKEY / REFUGIAȚI ILEGALI, TRIMIȘI ÎNAPOI DIN GRECIA ÎN TURCIA

Since 4th April this year only 509 illegal refugees were sent back from Greece to Turkey. Greek authorities complain about lack of staff and in view of the many applications – only a slow processing of the applications.

 

Din 4 aprilie al acestui an, doar 509 de refugiați ilegali au fost trimiși înapoi din Grecia în Turcia. Autoritățile elene se plâng de lipsa de personal și având în vedere multiplele aplicatii – o prelucrare lentă a aplicațiilor.