GENERAL PROCURER IN VENEZUELA, LUISA ORTEGA DIAZ, WILL INVESTIGATE THE GREAT FRAUD ABOUT NUMBER OF VOTERS / PROCURORUL GENERAL AL VENEZUELEI, LUISA ORTEGA DIAZ, VA INVESTIGA ÎN LEGĂTURĂ CA FRAUDELE MASIVE LEGATE DE NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI LA VOT

The general procurer in Venezuela, Luisa Ortega Diaz, will investigate because of great fraud ref. the number of participants in voting.