FAKE NEWS ABOUT DONALD TRUMP TO IMPORT DUTIES OF 20% FOR MEXICAN PRODUCTS/ȘTIRI FALSE DESPRE DONALD TRUMP CARE AR FI CERUT SĂ SE OPREASCĂ TAXE DE 20% PENTRU PRODUSE DIN MEXIC

Obvious ,fake news’ from Mr. Spicer, President Trump’s press officer, who now softened his announcement of import duties of 20 % for Mexican products: It was only an idea to show that it isn’t so difficult to finance the costs for the wall to Mexico.

Știri false de la Dl. Spicer, ofițerul de presă al Președintelui Trump, care a aplanat anunțul său cu importul de 20% pentru produsele mexicane: A fost doar o idee pentru a arăta că nu este atât de dificil să finanțeze costurile pentru zidul din Mexic.

b.