4 SUSPECTED MEN HAVING BEEN ARRESTED IN STRASBOURG / 4 BĂRBAȚI SUSPECȚI AU FOST ARESTAȚI ÎN STRASBOURG

The 4 suspected men having been arrested in Strasbourg by the French police – according to the prosecutor Mr. Molins – have planned a terror attempt on 1st December in France. They were in close relation with ISIS from Syria or Iraq.

Cei 4 bărbați suspectați au fost arestați la Strasbourg de către poliția franceză – potrivit procurorului dl Molins – au planificat o tentativă de teroare pe 1 decembrie, în Franța. Ei au fost în strânsă legătură cu ISIS din Siria sau Irak.