10 DEATHS AND BLOODY FIGHTS IN A BRAZILIAN PRISON / 10 MORȚI ȘI LUPTE SÂNGEROASE ÎNTR-O ÎNCHISOARE BRAZILIANĂ

There were again bloody fights and decapitations in a South-American prison, this time in the Brazilian town Vatal with 10 deaths.

 

Din nou lupte sângeroase și decapitări într-o închisoare sud-americană, de data aceasta în orașul brazilian Vatal, cu 10 decese.